Uw energieneutrale woning
Met een energieneutrale woning op Het Hopveld draagt u bij aan het behoud van onze aarde. Uw woning is energie neutraal en volledig elektrisch uitgevoerd zonder gasaansluiting. Hiermee wekt de woning net zoveel energie op als dat de woning gebruikt voor het verwarmen, koelen, ventileren, verlichting en warmtapwater voor een gemiddeld gezin in normale omstandigheden. De woningen van Het Hopveld worden gebouwd met zoveel mogelijk duurzame, onderhoudsarme en circulaire materialen, hebben een grote tuin én staat in een wijk waar meer mensen werken aan een duurzame toekomst.

Bekijk hier de introductiefilm van het duurzaamheidspaspoort.

Duurzaamheidspaspoort
Iedere woning krijgt een duurzaamheidspaspoort waarin staat welke duurzame stappen met de bouw van de woningen al zijn gezet én hierin kunt u ontdekken dat de woningen vol potentie zitten,  om in de toekomst mooie duurzame keuzes te blijven maken. Deze duurzame keuzes zijn een meerwaarde voor uzelf, de woning, de buurt én de wereld. Daarbij kan elke duurzame keuze punten opleveren waar een mooie extra beloning tegenover staat. Daarnaast krijgt uw woning een materialenpaspoort (Madaster), waarin alle toegepaste materialen zijn vastgelegd. Dit geeft inzicht in de waarde van de materialen aan het einde van de levensduur en zijn herbruikbare en te recyclen materialen eenvoudig te lokaliseren.

Bekijk hier het Duurzaamheidspaspoort van Het Hopveld

De focus van CleanTech Regio Zutphen
Als lid van de CleanTech Regio heeft Zutphen zichzelf een helder doel gesteld: Samen naar een schone toekomst; een energieneutrale, duurzame economie en samenleving. Hierbij is het doel om energieneutraal te zijn in 2030. Om daar met alle inwoners gefocust aan te werken, zijn zeven thema’s vastgesteld:

  • Energietransitie
  • Circulaire economie
  • Human Capital
  • Innovatiekracht
  • Leefomgeving
  • Slimme en schone mobiliteit
  • Vestigingsklimaat

Deze zeven thema’s vormen dan ook de basis van de duurzame stappen die met de bouw van de woningen op Het Hopveld gezet zijn. Bij de aankoop van uw woning ontvangt u een duurzaamheidspaspoort. Hierin staat per thema aangegeven welke duurzame, circulaire en energie bewuste stappen wij al hebben gezet bij de ontwikkeling van uw woning. De volgende stappen zijn aan u.